Sortiment krmiv

Naše firma se již dvacátým rokem specializuje na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata.

Největší zastoupení, co do objemu výroby, mají v několika posledních letech krmiva pro skot. Dříve byly významnou skupinou výroby rovněž krmiva pro prasata. Současně s rušením chovů však docházelo k úbytku objemů jejich výroby.

Mimo výše zmíněných krmiv pro velkochovy, samozřejmě vyrábíme rovněž široký sortiment krmiv pro drobnochovatele. Největší oblibě se dlouhodobě těší krmiva pro nosnice a králíky.

Některá krmiva rovněž vyrábíme na zakázku jiných firem. Jedná se např. o doplňková krmiva pro zoologické zahrady (doplňková krmiva pro slony, žirafy, antilopy a buvolce) či o výrobek Optilac, který smluvně vyrábíme pro firmu Fides Agro, spol. s r. o., Šardice.

V neposlední řadě jsme rovněž certifikovanými výrobci a dodavateli ekologických krmiv (bio).

Námi nabízený sortiment stručně popisují následující tabulky:

1. Skot

Pro skot vyrábíme široký sortiment krmiv, který lze rozčlenit takto:

Telata ČOT B
bílkovinné doplňkové krmivo pro časný odstav telat do 6-ti měsíců stáří
ČOT G
glycidové doplňkové krmivo pro časný odstav telat do 6-ti měsíců stáří
STARTÉR MAČKANÝ
doplňkové krmivo pro výkrm telat do 6-ti měsíců stáří
STARTMIX
granulované doplňkové krmivo pro výkrm telat do 6-ti měsíců stáří
Krávy DSSG1 jalovice
doplňkové krmivo pro odchov jalovic sloužící jako doplněk krmné dávky k objemnému krmivu
DSSB
doplňkové krmivo pro dojnice sloužící jako doplnění živin v krmné dávce, jejíž základ tvoří objemná krmiva
BK
bílkovinný koncentrát pro vysokoprodukční dojnice sloužící k doplnění bílkovin v krmné dávce, který je dávkován společně s ostatními jadrnými krmivy pro vyrovnání hladiny makro a mikroprvků
DK Robot
granulované doplňkové krmivo pro dojnice sloužící k vyrovnání a doplnění živin v krmné dávce, jejíž základ tvoří objemná krmiva
krmivo je podáváno dojnicím během dojení
Býci DSSG1 býci
doplňkové krmivo pro odchov mladých býků sloužící k vyrovnání a doplnění živin krmné dávky, jejíž základ je tvořen objemnými krmivy
HŽB
granulované doplňkové krmivo pro výkrm býků sloužící k vyrovnání a doplnění živin krmné dávky, jejíž základ je tvořen objemnými krmivy
Plemenní býci
granulované doplňkové krmivo pro výkrm plemenných býků sloužící k vyrovnání a doplnění živin krmné dávky, jejíž základ je tvořen objemnými krmivy
BIO krmiva STARTMIX pro telata BIO
bio granulované doplňkové krmivo pro výkrm telat do 6-ti měsíců stáří
DK pro dojnice BIO
bio doplňkové krmivo pro dojnice sloužící jako doplnění živin v krmné dávce, jejíž základ tvoří objemná krmiva
BIBIEKON
bio bílkovinný koncentrát pro vysokoprodukční dojnice sloužící k doplnění bílkovin v krmné dávce, který je dávkován společně s ostatními jadrnými krmivy pro vyrovnání hladiny makro a mikroprvků

Tvorba krmiv na míru

Nevyrábíme jedno krmivo pro dojnice či jalovice. Krmivo jsme schopni přizpůsobit Vašim požadavkům.

Dlouhodobě poskytujeme poradenskou činnost v chovech svých zákazníků, v rámci které je řešeno právě složení krmiva pro ten který chov s přihlédnutím k parametrům objemných krmiv.

Zákazníkovi je následně vytvořeno takové krmivo, které svým složením přesně odpovídá jak požadavkům týkajícím se výkrmu zvířat, tak požadavkům cenovým. Toto krmivo může být dle nastalých potřeb dále měněna. 

2. Prasata

Pro odchov prasat vyrábíme tento sortiment krmiv:

ČOS kompletní krmivo pro selata nad 8 kg živé hmotnosti a maxi-málně 4 měsíců stáří
ČOS gr. granulované kompletní krmivo pro selata nad 8 kg živé hmotnosti a maximálně 4 měsíců stáří
A1 kompletní krmivo pro předvýkrm prasat do 35 kg živé hmotnosti
A2 kompletní krmivo pro výkrm prasat v rozmezí 35 kg – 65 kg živé hmotnosti
CDP kompletní krmivo pro výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti
Koncentrát A1 doplňkové krmivo pro prasata, které se dávkuje v tomto poměru v závislosti na růstové fázi zvířat:
 – A1 = 12 % koncentrátu + šrot ovesný/ječmenný/pšeničný
 – A2 = 10 % koncentrátu + šrot ovesný/ječmenný/pšeničný
 – CDP = 8 % koncentrátu + šrot ovesný/ječmenný/pšeničný
KA kompletní krmivo pro plemenné kance
KPK kompletní krmivo pro kojící prasnice
KPB kompletní krmivo pro jalové a březí prasnice

3. Nabídka krmiv pro drobnochovatele hospodářských zvířat

Přestože našimi zákazníky jsou primárně velkochovy hospodářských zvířat, vyrábíme i široký sortiment krmiv, který je primárně určen pro drobnochov.

Kompletní nabídka těchto krmiv je prodávána v provozovně v Ubušínku, krmiva pro králíky jsou pak prodávány rovněž v naší provozovně na sile v Poličce.

Krmiva jsou balena standardně v papírových pytlech po 25 kg, které jsou zahrnuty v ceně krmiva.

Aktuální sortiment krmiv pro drobnochovatele včetně jejich cen naleznete zde.

4. Sortiment vyráběný smluvně

Již několik let rovněž vyrábíme specializované krmiva smluvně pro jiné firmy. Mezi tento specializovaný sortiment patří především:

Krmiva pro zoologické zahrady

Firma již několik let vyrábí specializovaná krmiva pro zvířata zoologických zahrad. A to především pro slony, žirafy, antilopy a buvolce ze ZOO Dvůr Králové n. Labem a ZOO Lešná, Zlín, kdy zadavatelem této výroby je firma FeedNatur s. r. o, Brno, která se tvorbou těchto specializovaných krmiv zabývá.

Doplňkové krmivo pro skot – Optilac

Toto specializované krmivo vyrábíme na zakázku pro firmu Fides Agro, spol. s r. o., Šardice. Optilac je primárně určen pro zkrmování dojnicím a býkům jako zdroj nebílkovinného dusíku ve formě dvou typů močoviny (obdukovaná a běžná), obohaceného o zdroje rychlé, přístupné a využitelné energie a rozpustné vlákniny.

5. Ostatní krmné suroviny, doplňky

Kromě krmiv prodáváme v omezeném množství v provozovně v Ubušínku i samostatné krmné suroviny a doplňky.

Jedná se přibližně o tento sortiment:

ječmen, ječmenný šrot soda
pšenice, pšeničný šrot, pšeničné otruby sůl
oves vápenec
kukuřice, kukuřičný šrot lizy: solný, minerální, Selfid (orgnický selen)
úsušky Telfid – mléčná směs pro telata
sója minerální krmiva: Calmix, Monophos, Porfid, Taurus
výkup obilí

 Ceny surovin a krmných doplňků jsou rovněž uvedeny v ceníku krmiv pro drobnochovatele.

Jsme společností fungující od r. 1993, avšak vycházíme z více jak stoleté mlynářské tradice.

Sídlíme v kraji Vysočina, tedy na území dlouhodobě využívaném k zemědělské prvovýrobě.

Najdete nás v Ubušínku (600 – 1430) – prodej krmiv drobnochovatelům a na obilném sile v Poličce (600 – 1400).

Certifikáty

Kde nás najdete?

Míchárna Ubušínek, spol. s r.o.
Ubušínek 48

IČ: 48909939

DIČ: CZ48909939

Email: info@micharnaubusinek.cz

Tel.: 603 545 186, 566 573 336

Obilné silo Polička
Střítežská 399, Polička

Tel.: 461 722 069

Více informací »

Míchárna Ubušínek, spol. s r.o.      -      Vytvořil Marek Klusák