Historie firmy

Historie mlýna a pily v Ubušínku

Míchárna Ubušínek, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Vychází z více jak stoleté rodinné mlynářské tradice, jejíž počátky spadají do 80. let 19. století. Tu stručně popisuje následující tabulka.

r. 1883

František Šauer kupuje zadlužený mlýn za 4.550 zlatých.

Šauerovi byli starý mlynářský rod. Přebývali nejprve na mlýně v Dalečíně č. 22, poté v Sedlištích č. 2. R. 1883 přišli do Ubušínku č. 6.

r. 1901

František a Vincencie Šauerovi odstupují svůj mlýn novomanželům Aloisu a Aloisii Šauerovým.

počátek 20. st.

V manželství se narodily 3 děti: Růžena (1901), Emil (1903) a František (1906).

r. 1934

Alois a Aloisie Šauerovi předávají mlynářskou tradici svému synovi Emilovi Šauerovi, který se r. 1930 oženil s Bedřiškou Švandovou.

30. léta 20. st.

Manželům se narodily 2 děti: Stanislav (1932), který se vyučil u otce mlynářem a následně tragicky zahnul při autonehodě a dcera Jarmila (1934), která se provdala za Jana Uhlíře z Rozsoch. Ti zůstali na mlýně v Ubušínku.

r. 1988

Emil Šauer zemřel. Tím zanikl rod Šauerů na tomto starém mlýně.

60. léta 20. st.

Mlýn postupně zanikal a byla z něj vybudována míchárna krmiv Hospodářského družstva Bystřice n. P., později zemědělské zásobování a nákup Žďár nad Sázavou (ZZN).

Technické vybavení mlýna bylo přebudováno na šrotovací a míchací zařízené. Současně byla zcela zlikvidována pila a na jejím místě byla postavena obilná sila.

po r. 1989

Majetek bývalého mlýna byl navrácen restituentce Jarmile Šauerové (provdané Uhlířové), která jej postoupila svému synovi Janovi, spolumajiteli nynější firmy.

Novodobá historie firmy

Ing. Jan Uhlíř založil nynější firmu společně s Firmou FAULHAMMER, s. r.o. v roce 1993. Ta svůj podíl v roce 2015 prodala společnosti FIDES AGRO, spol. s r.o.

Během existence firmy byly mnohé technologie, vybavení i budovy výrobny krmiv rekonstruovány či vyměněny. Bylo koupeno obilné silo v Poličce, chovy dobytka a vybudována čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v areálu firmy. Tyto milníky v novodobé historii firmy probíhaly v následujícím sledu.

r. 1993

založení Firmy UHLÍŘ a FAULHAMMER, spol. s r.o.

r. 2003

koupě podíle ve společnosti Svratecko, a.s

r. 2004

koupě poloviny obilného sila v Poličce

r. 2005

koupě odchovny vepřů v Jedlové

r. 2007

výstavba rychloplnící čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v areálu firmy v Ubušínku

1993 – 2015

postupná rekonstrukce a kupě nových technologií výrobny krmiv, instalace dodatečných zásobníků na suroviny, oprava komunikací v areálu firmy aj. 

r. 2015

koupě polovičního podílu firmy společností FIDES AGRO, spol. s r.o. → Míchárna Ubušínek, spol. s r.o.

 

V současné době tak firma nabízí široké spektrum služeb vyplývající z jejich činností. Mezi ně patří především:

  • výroba a prodej krmiv pro hospodářská zvířata, zoologické zahrady aj.,
  • obchodní činnost – zemědělské komodity, hnojiva,
  • doprava krmiv přímo do chovů zákazníků (volně ložené, paletované)
  • odvoz surovin od zákazníků – snaha o obousměrné vytížení dopravy,
  • prodej krmiv drobnochovatelům v provozovnách v Ubušínku a Poličce,
  • poradenská činnost v chovech,
  • rozborová činnost (siláže, krmné suroviny, krmiva),
  • zemědělská prvovýroba,
  • výkup obilí aj.

  micharna-krmnych-smesi-ubusinek-nahled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVRATECEKO – ekologický chov dobytka

Naše firma a společnost Fides Agro, spol. s r. o. jsou od roku 2003 majoritními vlastníky ekologického chovu dobytka. Svratecko a.s., který byl firmami zakoupen již jako existující, avšak konvenční podnik.

Celá jeho činnost byla po koupi akcií významně restrukturalizována a podnik jako celek ukončil v květnu 2011 tzv. přechodné období ekologického hospodaření. Nyní již všechna jeho činnost splňuje podmínky ekologického hospodaření. Podnik je producentem bio krmných surovin a dodavatelem bio mléka, jehož roční produkce v roce 2011 činila cca 800 tis. litrů.

Charakteristika podniku:

Právní forma                                                  akciová společnost

Adresa            Unčín 69, 592 42 Jimramov 

Předmět činnosti                                                       zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

Vznik                                         1998

Podíl zakoupen                                2003

Přechod z konvenčního do bio režimu          2009 – 2011

Ø počet zaměstnanců                           22

Střediska                                                       Dalečín, Strachujov, Unčín, Hluboké

Typ ustájení                                                              volně – v lehacích boxech, splňuje požadavky týkající se welfare ekologických chovu, včetně přístupu do výběhu

Počet dobytka                                                           Ø 500 ks (dojnice, jalovice, telata)

Půda                                                              cca 710 ha, z toho:

                                                                                   325 ha orné půdy

                                                                                  375 ha luk a pastvin + ostatní plochy

 

Jsme společností fungující od r. 1993, avšak vycházíme z více jak stoleté mlynářské tradice.

Sídlíme v kraji Vysočina, tedy na území dlouhodobě využívaném k zemědělské prvovýrobě.

Najdete nás v Ubušínku (600 – 1430) – prodej krmiv drobnochovatelům a na obilném sile v Poličce (600 – 1400).

Certifikáty

Kde nás najdete?

Míchárna Ubušínek, spol. s r.o.
Ubušínek 48

IČ: 48909939

DIČ: CZ48909939

Email: info@micharnaubusinek.cz

Tel.: 603 545 186, 566 573 336

Obilné silo Polička
Střítežská 399, Polička

Tel.: 461 722 069

Více informací »

Míchárna Ubušínek, spol. s r.o.      -      Vytvořil Marek Klusák